Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Skutevikens Buekorps





Stiftet 8. Juni 1853

Jakkemerke fra Skutevikens Buekorps

Skutevikens Buekorps sin første fane ble laget av gutter i 15 års alderen.Den første fanen med inskriptsjonen Skutewikens Buecorps, de andre etter med inskriptsjonen Skudevigens Buecorps. Etter eksperten og nordnæsgutten Kristian Bing sin vurdering av materiale og stifterfanen som ble funnet senere, tyder alt på at Skutevikens Buekorps er byens eldste etablerte buekorps. Korpsets første sjef het Evert Hansen, første kaptein het Ole Hansen og offiseren var Johan Adam Wigand. Det var 26 gutter som startet buekorpset som i alle dager har holdt til nede i Skutevigens gater og smau.

På 1860 tallet gikk buekorpset over til kårder og korpset fikk navnet Skutevigens Kaardekorps. I 1884 fikk buekorpset en ny fane med motiv av Harald Hårfargre som motiv, malt av Tiedemann Dahl. Den så kalte "stutefanen" som den ble kalt for av Sandviksguttene. Forholdet mellom Sandvikens og Skutevigens gutter på den tiden var mindre bra. Det hele endte med et gedigent buekorps slag i 1887 ved Elsero. Sandvigens Bataljon hadde forfulgt Skutevigens og hadde vært truende.

Det sies at Skuteviksguttene vant slaget, fane og effektene til Sandvikens ble revet i "sønder og sammen" og kastet på sjøen, det står lite om dette i Sandvikens historie. Det som kan bekreftes etter denne bataljen var at sjefene måtte til et politi avhør etter og det berettes at Sandviks sjefen fikk seg en reprimande. Skutevikens hadde tidlig på 1900 tallet et godt samarbeid med andre korps som Skansen hvor det ble en del felles landturer. Det ble felles turer ifra 1906-08 med Skanseguttene. Buekorpsene i Bergen har i tidligere vært flinke til å dra i gang nye idrettslag og Skutevikens gutter lå ikke på lat siden. Den 21 oktober 1900 startet Skutevikens gutter laget "Ørnulf". (som senere tok navnet "Torodd").

I 1906-08 bar det på felles utmarsjer til Isdalen med Skansens Bataljon. 1920-30 tallet var preget av oppgang og nedgangstider for Skutevikens Buekorps. Året 1932 gikk en over til buer i fra mange år med rifler. På 80 årsdagen i 1933 stiller samtlige buekorps som gratulanter, mens Dræggens uteblir fordi det er en strid om Skutevikens alder. Dræggens sendte et telegram og ekserserer som vanlig noen steinkast unna Skutevikstorget.

1934 ble preget av Skuteviksblad i hele 7 utgaver, et landtursfond og en felles utmarsj med Løvstakkens Jegerkorps og Sydnæs Bataljon.

På 100års jubileet ble den gang prins Harald tildelt Skutevigsorden på hans 16 års dag. Skutevikens slet i etterkrigstiden med oppslutning og virke. I 1963 på 110 årsdagen gjorde Mathismarkens og Ladegårdens Bataljoner en handling som en Skuteviksgutt skal bemerke seg. Selv om Skutevikens var nedlagt ble 110 årsdagen feiret med taler i fra Ladegårdens og Mathismarkens sjefer.

Blomster ble hengt opp på minnetavlen og ønsker om at Skutevikens måtte taes opp igjen var de talte ord. Over flere år var Skutevikens nede og oppe på 60 tallet. Skutevigens Buekorps måtte legges ned noe få år rundt 1970 ,men takket være en innherdig innsats er buekorpset fremdeles å se på Skutevikstorget. Mathismarkens Bataljon har vært en pådriver for å få Skutevikens Buekorps på beina igjen.

I 1973 på 120 årsdagen ble korps igjen hedret. På 125 års jubileet i 1978 var det et stort oppbud av gratulanter på Skutevikstorget. Til og med en tvilende Dræggesjef lot seg tale til et eldre korps. Skutevikens har hatt stabil oppslutning i de senere år og er nå mest kjent for å ha gode fanebærere. På 17 mai 2000 og 2001 var der rundt 40 gutter på linje med Gamlekarer i uniform. Det er fint å se de gamle faner i korpsets rekker på denne dagen.

Jubileumssessongen  Festdagene 14 og 15 juni 2003

Skutevikens marsj:

Av B. M Berentsen.

Inn under junihimelens blå for 146 år tilbake - du fødtes, du stolte,

Her du dagen så. Her i det gamle, lune rede iblandt bodene her nede,

Her i den friske nordenbris, har bataljonen eksersis.

 

Kjekt følger vi deg, buecorps. Deg ønsker vi alt hell og lykke,

Deg vil vi verne om, besmykke, vår kjære, minnerike tradisjon.

Vær hilset, kjære, gamle fane, som stolt har vaiet først på vår bane.

I 53 ble du til, enn ung og fritt du vaie vil.









Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-04-13 (267876 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©