Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Skutevikens Buekorps 150 år

Skuteviken anno 1820

Tiden før en kunne ta foto så ble der laget kart over byen og her et kart som viser Skuteviken opptil til høyre. Vi kan skimte gater og smau. Tydeligvis var der tett bebyggelse alt på tidlig 1800 tallet, noe som gir en beskrivelse av at her var gutter som lekte og samlet seg. Dette kartet sier litt om de ca 30 år før Skutevikens Buekorps ble til, men mest om strøket og beboelsen i området.

Det kan virke utrolig for mange at en tradisjon har holdt det gående 150 år. Og gjerne lengre, hvem vet. Skuteviken for 150 år siden var nok en havn, der slakteriet stod, det bøkkerne laget sin rep og tau. Det var her det bodde mange gutter i smitt og smau og hvor guttene i 1853 organiserte seg til å marsjere. Buekorpset valgte riktig nok byens farger rødt og hvitt.

Skuteviken i dag, foto:Buekorps.no/Stig Høysether

Skutevikens har til tider lagt nede over flere år, men iveren og savnet har alltid vekket opp strøket gutter. Ja, sånn var det i 1973, de feiret og buekorps besøkte merket. Året etter stod Skutevikens atter med aktive på linje. Slik har det til tider vært også før, men i dag er der ca 50 aktive gutter som marsjerer i Bødkergaten og på Torget.

150-års jubilanten trener, foto: Buekorps.no/Stig HøysetherSjefen og Adjutanten marsjerer på Skutevikstorget, foto: Buekorps.no/Stig Høysether

Den gode vennskapelige buekorps ånden råder bland eldre gutter og damer som alltid har følgt med korpset. Den 8 mai er den egentlig dagen og pga pinse så legges feiringen til 15 juni. Gamlekarer og Damegarden og ellers andre innbudte gjester har fest lørdag kveld på Grand selskapslokaler. De aktive stiller på linje søndagen kl 1100 og marsjerer i strøket og til middag på Grand. Kl 1600 samles en i Bøkkergaten til fest med innbudte gjester. Det blir stor stas i Skutevikens denne søndagen og vi anbefaler alle buekorps interesserte å ta turen til Skuteviken denne dagen.Vi viser her noen bilder fra tidligere tider i Skuteviken og de aktive som er med i dagens korps. De eldre bildene er fra før 1900, ca 1870. det andre er fra rundt 1890 og det siste tatt i år. Ellers er de andre bildene av de aktive på vei til Mulebanen for fellessamlig med samarbeidskorpsene.

Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-04-13 (4269 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©