Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Vågens Bataljon

Stiftet i 1991

Vågens Bataljons fane med motiv av Stadsraad Lehmkuhl, byens flaggskip.

Det første jentebuekorpset ble startet av 4 vokne kvinner og av Jan Erik Olson og John Steffensen. Buekorpset dannet så en stiftelse av voksne mennesker rundt korpset som møtte reaksjoner i de etablerte buekorps miljøene og i byens aviser. Dette grunnleggende fordi at korpset ikke ble drevet av jentene selv og at en dannet en gruppe voksne som styrte Bataljonen. Vivian Sandvåg stod for den grunnleggende opplæringen av jentene de 4 første årene. Vågens ble rett og slett ikke godtatt som et buekorps fordi en ikke fulgte de grunnleggende retningslinjer et buekorps drives på. Korpsets første sjef het Heidi Raftevold. Vågens Bataljon ble kåret til det flotteste og beste innslaget i flaggtoget på 17 mai 1992. I 1993 vant korpset BA sin pokal for det beste buekorpset på 17 mai.

På 3 års dagen i 1994 inviterte sjefen til Nordnæs Bataillon sjefen i Vågen til møte på Fredriksberg. Det ble her diskutert hvorvidt Vågens Bataljon skulle ha rett til en plass i sjefsrådet. Blandt sjefene og buekorpsene den gang var der 4 buekorps som var imot at Vågens Bataljon skulle bli med i sjefsrådet. Rådene i Dræggens, Nygårds,Mathismarkens og Sandviken var imot, mens alle de andre var for at Vågens Bataljon skulle få plass i sjefsrådet den gangen.

Vågens fikk ikke være med på Buekorpsenes Dag i 1994 ei heller i 1998 eller i 2002.

Vågens hadde en imponerende oppslutning i sine første år med opptil 132 jenter. Mini - Vågens for de minste jentene som ble stiftet i 1995. Vågens har vel vært igjennom en brytningstid på grunn av det presset en opplever i forhold til de etablerte buekorpsene i Bergen. Mange av jentene i Vågens gikk i 1994 ut og startet enda et nytt jentekorps som ble startet av jenter. En innså at det å bekjempe en inngrodd stiftelse ikke er det riktige å gjøre, samt så mente en at det neste jente buekorpset må bli startet av jenter. Dette svekket ikke de gjenværende jentene i Vågens Bataljon, men styrket dem til å fortsette under en fane som er dekorert med et skip. Vågens jentene imponerte i 1995 ved å vinne det beste innslaget i flaggtoget på 17 mai.

Vågens Bataljon holder korpset gående og i 1995-96 ble Irene Raftevold sjef. Hun fikk en god oppslutning. Under hennes ledelse var Bataljonen med på arrangere tivoli og som tilsynelatende gav korpset en god økonomisk utvikling. Med slike gode resultater ble BA pokalen for 17 mai tildelt vågensjentene. I 1999 ble korpset å se i byens gater med en 40 jenter under korpset fane. Vågens har sitt særpreg med de røde uniformene som soldatene bruker. De trener og øver ved Fisketorget for å vise seg fram for alle turistene. Sjef for 1999 het Hege Lægreid. Vågens Bataljon var et flott skue 17. mai 1999.

Disse jentene som huses nede i det gamle fengselet ved Rådhuset i Bergen er meget sosiale av seg. De holder åpent hus og bedriver et godt forebyggende arbeid og utretter mye godt. Oppslutningen til Vågens har vært lav og alt fra litt over 20 jenter til 50 jenter. Det har vært en trofast gjeng jenter som har stilt opp og holdt til nede på Vågsbunnen og i byens gater.

På 17. mai 2001 ble Vågens Bataljon kåret til byens mest framgangsrike buekorps av internettsiden "Buekorpsene i Bergen". 42 jenter stilte på linje 17. mai og marsjerte på en rett snor igjennom byens gater. Slagerne slo rent og i takt og Sjefen tok seg fram på en særdeles god måte. Korpset så ut til å forsvinne, men klarte å øke antallet denne sesongen.

På 10 års dagen samlet 38 jenter seg, og flere gratulanter var møtt fram for å hedre bataljonen. Jan Erik Olson ble dekorert og hedret av sjefen som korpset stifter. Bland gratulantene fra buekorpsene var Lungegaardens Sjef, og hun talte om at all motstand som en gang kom, er gjort til skamme. Skansesjefen fikk to muligheter til å gratulere jentene, og Skutevikens delte ut en vandremedalje til Sjefen i Vågens Bataljon. Sjefen fra Markens gratulerte også jentene på en god måte, som et godt nabobuekorps skal gjøre. Sjefen for Løvstakkens Jægerkorps stilte med adjutant og gratulerte Vågens Bataljon med dagen. Ordføreren gratulerte med å si at jenten er kommet for å bli på lik linje med alle andre buekorps i Bergen. Bergen Politikammer stilte med megafon og gratulerte jentene med en lang tale og nevnte de gode ord om det gode arbeidet jentene i Vågens legger ned. Senere marsjerte jentene til middag med gratulanter og feiringen fortsatte på en god måte som buekorpsene pleier å gjøre det.

Anne Lise Vang ble sjef i 2002 og fungerer fremdeles som korpsetsleder. Oppslutningen har gått gradvis nedover og i 2004 var korpset helt nede i 8 jenter som marsjerte.

Sjef og fanebærer i Vågens Bataljon.

Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-04-13 (265941 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©