Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Lungegaardens Buekorps
Stiftet 7. oktober 1994
Det er flere buekorps som opprinnelig start på høsten og derved besluttet å starte opp et buekorps utenfor sesongen. Nygårds Bataljon ble opprinnelig stiftet på høsten i 1857, de beveget så stiftelses datoen bakover til juni og senere i April måned. Buekorpsene ellers ble stiftet i perioden April til ut juni måned. 

Stifterne av Lungegaardens Buekorps var 5 jenter i fra Vågens Bataljon og disse heter:

Synnøve Knudsen Ignes (f-73). Hun var sjef i Vågens sesongen -94.Hun fikk en begivelsesrik sesong må en konstatere. Men gløden for jente buekorps tok hun med seg til Lungegaardens Buekorps. 

Sissel Irene Porten (f-74). Hun var slager i Vågens fra -91 og ble senere hornblåser og signalsjef. Under stiftelsen av Lungegårdens Buekorps ble hun fort drivkraften bak slagerne. Hun ble tamburmajor i 1995-97.Ellers ble hun valgt av rådet til kasserer for buekorpset.

Henriette Hafsaas.(f-77). Hun var egentlig en flink jente i Landås skolemusikkorps. Med sin gode bakgrunn ble hun fort 1 soldat i Lungegaardens Buekorps. Hun utmerket seg godt og steg fort i gradene og alt i 1998 ble hun sjef for buekorpset. Hun fremtrer som en god sjef og virker fremdeles.

May Linn Jakobsen (f-77). Hun var hellebardsjef i Vågens -94. Hun ble valgt til fanebærer i Lungegaardens Buekorps. Det skulle også vise seg at denne jenten brukte sin fritid på buekorps ved å skrive særoppgaver om temaet på skolen. Jentene i Lungegaardens ble fort imponert over hennes kunnskaper. Hun ble slager og oppslager i korpset, og til slutt Sjef i sesongen 2001.

Frøydis Lilly Knudsen Ignes (f-78). Hun er Synnøve sin søster og begynte i Vågens -92. Hun ble 4 løytnant som 13 åring. Hun gikk så gradene i Vågens og ble valgt inn som 1 kompanisjef i Lungegaardens i 1995. Hun måtte slutte i Lungegaardens pga studier.

Lungegaardens jenter fikk ikke den helt store oppslutningen i sine første år, men vokser jevnt til et anselig korps på 50-60 jenter. Det kan virke med tiden som om Lungegårdens ble stiftet i motsats til Vågens, for jentekorpsene har ikke samarbeidet eller hatt noen imponerende kontakt de siste årene. Det er ikke mye av historie en kan skrive om et så ungt korps, men som det heter en blir jo at en blir eldre med tiden.

Lungegaardens jenter drives på samme måte og som de historiske buekorpsene i Bergen gjør det. Dette har gjort at dette buekorpset har fått en god anseelse av en del av gutte buekorpsene. Jentene i Lungegaardens Buekorps har en langt mer sosial profil enn andre buekorps ved å ha sosiale samlinger i buekorpset og ha turer på Fløyen. Dette for å holde på jentene og forsøke å verve flere til buekorpset. Lungegaardens farger og jentenes fletter gjør korpset til en fin beskuelse. Lungegaardens har fått en jevn flott oppslutning og ventes å bli et større korps med årene. Sjefen de siste sesongene har vært Henriette Hafsaas og 1 kompanisjefen heter Silje K Thomassen.

Lungegaardens Buekorps feiret i år sin 5 års dag og fikk hilsninger i fra fremmøtte buekorps og selveste Kong Harald. På selveste 17 mai fikk Bergensere se et flott korps. Det var vel bare BA som kunne sjikanere jentene med at de ikke hadde langt nok hår til flettene sine. Det ble påstander om at jentene brukte kunstige fletter. Dette ble ikke særlig godt mottatt av Lungegaardens jenter, noe som ble gjengitt i byens aviser. Lungegaardens Buekorps har hatt valg og ny sjef for år 2000 er Silje Thomassen , 1 kompanisjef er May Linn Jacobsen og Fanebærer Irene Kinn.

På 17 mai 2001 gjorde jentene det meget bra selv med rette linjer og høstet applaus lang ruten gjennom byen.Sjefen for sesongen 2003 het Bente Bratli.

Lungegaarden Buekorps feirer 10 mai 2004 sin 10 års dag ved Lille Lungegårdsvannet. Flere av buekorpsenes sjefer var møtt opp, holdt sin tale og tildelte buekorpset gaver. De fikk en fanemedalje fra sjefen i Fjeldets Bataljon og en god lang hilsen fra rådet om at nå var Lungegårdens Buekorps godtatt. Løvstakkens Jægerkorps har hatt en godt samarbeid med Jentebuekorpset i året som gikk. Disse buekorps har hatt fellesoppvisning og marsjering i sentrum.  

Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-03-01 (272580 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©