Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Laksevågs Bueskyttere


Laksevåg Jegerkorps Kompani sies å være stiftet ca 10 år før Bueskytterne ble til. Laksevåg Jegerkorps Kompani var stiftet rundt 1884 og årsaken til at en ikke kan lande ned på en stor sikkerhets margin er at alt det historiske materiellet forsvant under bombingen av Laksevåg under krigen. Det menes også historisk at Laksevåg Jegerkorps Kompani var identisk med Laksevåg Bueskyttere.

Kameratskapet og samholdet blant guttene på Laksevaag på denne tiden kan skrive seg ifra de tradisjonsrike tønnebålene (St. Hans - bålene). Det måtte gutter og større gjenger til for å bære og sette opp disse tønne bålene. Det krevdes lærdom og forsiktighet. Dette kan tenkes var årsaken til en sammenslåing som ble til Laksevaags Bueskyttere. Laksevåg Bataljon ble til på slutten av 1872. Det oppstod en strid mellom indre og ytre Laksevaags gutter og derfor beholdt disse 2 korpsene seg på hver sine området/strøk.

Laksvåg Bueskyttere sin sjef Odd Knudsen måtte levere inn sablene til okkupantene, da krigen startet. Der finnes idag en kvittering fra det tyske politi på at effekter er levert inn. Den eldste nåværende fane skriver seg fra  1922. Sjefen den gang het Konrad Kvam (1920-22).En flott fane med Bueskytternes eldste motiv som er av en løve. Det sies at Laksevaags Bueskyttere sin oppslutning i før krigstiden, var rundt 50 gutter som var samlet under korpsets fane. Guttene var unge og sjefene en 14-15 år gamle. 

Olaf Larsen var sjef i 1923 og han ledet korpset med myndighet og ble husket som en god leder. Landturene fra før krigstiden gikk gjerne til Godviken eller ut i Fyllingsdalen etter det en vet. Under krigen fikk Laksevåg Bueskyttere deler av sine effekter tilbake og de aktive den gang fikk en jobb med å finne faner og effekter. En av  fanene var fra Laksevåg Bataljon meget flott et kunstverk som Bueskyttere fikk overta. Fanen ble malt om slik at en fikk teksten Bueskyttere i stedet for Bataljon.

I 1945-46 hadde Laksevaag Bueskyttere en imponerende oppslutning med over 100 gutter var samlet under korpsetsfane. I 1958 fikk guttene leie den gamle fjordbåten "Alfen" til turen over Puddefjorden til Askøy. Laksevåg Bueskyttere er et flott korps med hvite skjorter, silkeband i rødt, hvit og blått og et rødt skjerf rundt livet. Nydelig skue på 17 mai i Bergens i gater.

I 1960 fikk bueskytterne en ny fane på 65 årsdagen, den hadde "Vikingen" som motiv. Bueskytterne samarbeidet med Sydnæs Bataljon. Korpset hadde også et godt forhold til Mathismarkens Bataljon. I 1964 på 70 årsdagen overrakte Mathismarkens en flott pokal til bueskytterne, det med korpsets farger. Bueskytterne holdt korpset gående framtil 1970.På grunn av en sviktende oppslutning måtte bueskytterne legge ned korpset. 

Høsten 1978 begynte en å arbeide for å få opp igjen korpset, ildsjeler arbeidet døgnet rundt, laget buer og de sydde skjerf. Det ble laget nye brede bånd i rødt hvitt og blått og brikkene falt på plass. I 1979 kunne Laksevågs Bueskyttere igjen marsjere i sitt strøk. Det fargerike stilige korpset var atter å se på 17 mai i byens gater. Det må sies å være en rekord å få et buekorps så raskt på fote. Og bare noen måneder senere var antallet gutter kommet opp i underkant av 100 gutter.

Laksevaags Bueskytteres Velforening ble dannet i denne forbindelsen av Gamlekarer, foreldre og buekorps interesserte etter at buekorpset ble tatt opp igjen. En flott samling av Laksevågs beboere som gir et godt grunnlag for stabiliteten rundt korpset. I 1979 fikk Bueskytterne overta den gamle sløydsalen og gymsalen til Damsgård skole. Da det ble bygget en ny skole lengre oppe på Damsgård i 1965 og det gjorde sitt til denne løsningen. På 90 årsdagen i 1984 fikk Bueskytterne en ny fane med aluminiums stang og med motiv av 2 økser med et skjold.

Odd Hugo Eriksen og Espen Gudmundsen sies å være 80 tallets sjefer. Takket være dem holdt korpset en stabil god oppslutning. Laksevågs Bueskyttere inngikk så et samarbeid med Mathismarkens Bataljon i 1997, korpsene avholder hvert år felles idrettsdager og en flott oppvisning senere i sesongen.


Oppslutningen hos Laksevåg har vært upåklagelig stabil. Laksevaags Bueskyttere har i de senere årene opprettet et rekrutteringskorps som heter Holmens Kompani. Laksevågs Bueskyttere ble i år 2000 kåret til byens beste buekorps av både juryen til Bergensavisen og internettsiden "Buekorpsene i Bergen". På 17 mai 2001 klarte en å vinne igjen hos Bergensavisen og det må sies å være imponerende. Laksevaags Bueskyttere har holdt en stabil oppslutning fra en 50 til 70 gutter på linje og det er over snittet i forhold til andre buekorps i Bergen.

Leder for gamlekarforeningen er Odd Hugo Eriksen. Han sitter i styret på gamlekarmuseet og var leder for hovedkomiteen for buekorpsenes dag i 2002.

Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-02-26 (270934 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©