Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Ladegaardens Bataljon

Stiftet 21 april 1880

Stiftet i 1880 og nedlagt første gang i 1885.Tatt opp igjen i 1889 og nede igjen i 1921.Tatt opp igjen i 1924(som kompani og i 1928 som Bataljon) og nedlagt i 1970.

Ladegårdens Bataljon

Når Buekorpsene ankom Ladegården er ikke helt sikkert, men det sies at det fantes Buekorps der allerede i 1850 årene. Ladegårdens nedre områder er i nærheten av Skutevikens områder og mangt kan tenkes om dette. Beviser har en ikke funnet og derved får den saken ligge. Det som er mer sikkert er at Ladegårdens ble startet under gasslykten ved Rothaugen i Ladegårdsgaten.

Ladegårdens gutter leiet trommer hos Desz i Steinkjelleren for 50 øre. Korpset fikk sin første fane malt i vannfarger og det passet ikke i det været vi har i Bergen, så Ladegårdens marsjerte bare i fint vær. Høsten i 1890 får Ladegårdens gutter en ny fane som ble kalt for "Vikingen". Eksersisen delte Ladegårdens med Mathismarkens og Meyermarkens kompani på Rennebanen.

Da Rennebanen senere i 1918 ble til en brakkeby måtte en stille opp i krysset ved "løkten". Korpset stilte så opp fast i Ladegårdsgaten ved løkten i krysset ved Nils Hertzbergsgate. I 1930 innledet korpset et samarbeid med Fjeldets og Wesselengens Bataljoner. I 1945 etter krigens dager kom samarbeidet med Mathismarkens Bataljon, og i 1946 skulle begge Bataljonene på felles landtur til Leirvik. Turen havnet bare til Bjorøen, da båten sviktet korpsene. Olaf Furnes var sjef i Ladegårdens på den tiden. I 1951 til 54 var Ladegårdens ned pga dårlig oppslutning. En tok korpset opp igjen i 1955 til 1958, så var det nedlagt igjen i ett år. I 1960 var korpset oppe igjen. I 1965 ble Bataljonen nede igjen framtil 1969. I 1970 forsøkte en igjen, men det gikk ikke og da var det slutt. Kanskje for godt.

I 1998 da Mathismarkens Bataljon ble byens største buekorps fikk nabokorpset overta Ladegårdens geværer. Skulle interessen for Ladegårdens igjen vær der i framtiden, skal Mathismarkens bistå med hjelp. I etterkrigstiden var det et godt samarbeid disse korpsene imellom og det skal ikke glemmes.

 Ladegårdens marsj

Når Møllerskogen spretter med nye, friske skudd

Og La'gårdsbakkens kroner seg pynter som en brud,

Når vårens kjælne vinder om Rothaugen går,

da er det La'gårdsgutten sin fylketanke får.

 

 Og La'gårdsmerket samlet så mang en dyktig tropp,

Der ser med lyse minner mot Gamleflagg opp.

Og ble han enn der ute, han tok dog ofte frem

De kjente, kjære farger i korpsets hederstegn.

Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-03-31 (4093 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©